Allmänna regler

För allas trivsel har styrelsen för BRF Mäster Henrik 070815 bestämt att följande regler gäller för medlemmar och hyresgäster i föreningen:

Gården: Utemöbler och grillar är till för alla. Vänligen städa och plocka undan efter dig, så att vi alla trivs.

Husdjur: Husdjur får vistas på innergården men dom får inte uträtta sina behov där. Tänk på att det bor många barn i föreningen som leker på innergården.

Cykelparkering: Cyklar får endast parkeras på innergården och inte i allmänna utrymmen som t.ex. portgångarna p.g.a. av brandsäkerhetsskäl.

Rökning: Det är inte tillåtet att kasta fimpar på gården. Använd askfaten och töm dessa vid behov. Vid rökning på balkong, städa efter dig och fimpa inte i blomkrukor eller kasta ned på gården. Det har nämligen hänt att blomlådor börjat brinna. Se till att dörren du använder för att gå ut till gården är stängd så att röken inte går in i trapphuset och att du röker en bit bort från huset så att röken inte sugs in i huset via ventilerna på fasaden.

Vid renovering av lägenhet: Renovering som kan störa dina grannar skall utföras mellan 07-21 under vardagar samt 8-20 under helg. Vänligen frakta bort alla grovsopor själv. Det går även att kontakta vaktmästaren som gör det till ett självkostnadspris.

Musik: Då vi bor i hus där det är väldigt lyhört skall musik spelas dämpat efter kl. 22.00 på vardagar.

Fester: Givetvis vill alla ha fest någon gång. Förvarna gärna dina grannar i förväg och tänk på att ha en rimlig ljudnivå. Pga. lyhördheten är inte efterfester med musik något att rekommendera. (Om störningsjouren behöver tillkallas är det den festande medlemmen/hyresgästen som står för notan.)

Tvättstugan: Vänligen respektera tvättiderna. De som bor på första våningen störs av tvättningen, därför är det inte tillåtet att tvätta utanför ordinarie tvättider. Se även till att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan.

Förvaring: Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphus eller i källargångar: Ställer man saker utanför lägenheten eller källarförrådet kommer detta att kastas inom några dagar eftersom det av försäkringsskäl inte är tillåtet att förvara saker där. Detta är något som kostar mycket pengar för föreningen och i slutändan kan detta innebära höjda månadsavgifter.

Sopor: På gården finns separata kärl för hushållssopor, plast- och pappersförpackningar, matavfall, tidningar, metall, glas samt batteri. Om sopkärlen är fulla och locket står på glänt, töms de ej av sophämtarna. Se då först efter om det finns plats i andra kärl för samma avfallstyp och om även dessa är fulla släng avfallet i hushållssopor/övrigt. Det är inte tillåtet att kasta träpallar, elektriska maskiner eller annat som inte stämmer in på ovannämnda.

Vi förutsätter att dessa få men enkla regler respekteras!

/Styrelsen BRF Mäster Henrik