Allmänna regler

För allas trivsel har styrelsen för Brf Mäster Henrik bestämt att följande regler gäller för medlemmar och hyresgäster i föreningen:

Gården: Utemöbler och grillar är till för alla. Vänligen städa och plocka undan efter dig, så att vi alla trivs. Det finns en gasolgrill vid utemöblerna på Mäster Henriksgatan 6-sidan av gården. Kontakta styrelsen om gasen tar slut.

Husdjur: Husdjur får vistas på innergården men dom får inte uträtta sina behov där. Tänk på att det bor många barn i föreningen som leker på innergården.

Barnvagnar: Barnvagnar får ställas i portgången på Mäster Henriksgatan 8 förutsagt att dom låses fast vid dom väggfasta ringarna.

Cykelparkering: Cyklar får endast parkeras på innergården och inte i allmänna utrymmen som t.ex. portgångarna p.g.a. av brandsäkerhetsskäl. Detta gäller även lådcyklar.

Rökning: Rökning sker på gården eller på gatan. Det är inte tillåtet att kasta fimpar på gården; använd askfaten och töm dessa vid behov. Se till att dörren du använder för att gå ut till gården är stängd så att röken inte går in i trapphuset och att du röker en bit bort från huset så att röken inte sugs in i huset via ventilerna på fasaden. Rökning på trapphusbalkonger är ej tillåtet.

Vid renovering av lägenhet: Renovering som kan störa dina grannar skall utföras mellan 07-21 under vardagar samt 8-20 under helg. Vänligen frakta bort alla grovsopor själv. Det går även att kontakta vaktmästaren som gör det till ett självkostnadspris.

Musik: Då vi bor i hus där det är väldigt lyhört skall musik spelas dämpat efter kl. 22.00 på vardagar.

Fester: Givetvis vill alla ha fest någon gång. Förvarna gärna dina grannar i förväg och tänk på att ha en rimlig ljudnivå. Pga. lyhördheten är inte efterfester med musik något att rekommendera. (Om störningsjouren behöver tillkallas är det den festande medlemmen/hyresgästen som står för notan.)

Tvättstugorna: Vänligen respektera tvättiderna. De som bor på första våningen störs av tvättningen, därför är det inte tillåtet att tvätta utanför ordinarie tvättider. Se även till att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan.

Förvaring: Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphus, källargångar eller på vinden. Ställer man föremål (möbler, däck, kartonger etc.) utanför lägenheten, källar- eller vindsförrådet kommer dessa att kastas eftersom det av brandskydds- och försäkringsskäl inte är tillåtet att förvara föremål där. Tillfällig förvaring i några dagar accepteras om föremålet märks med en lapp där ägare och bortforslingstid anges.

Sopor: På gården finns separata kärl för hushållssopor, plast- och pappersförpackningar, matavfall, tidningar, metall, glas samt en batteriholk. Om sopkärlen är fulla och locket står på glänt töms de ej av sophämtarna. Om kärlet är fullt släng avfallet i andra kärl för samma avfallstyp och om även dessa är fulla i hushållssopor/övrigt. Det är inte tillåtet att kasta träpallar, elektriska maskiner eller annat som inte stämmer in på ovannämnda. Ställ inte dessa föremål vid sopkärlen utan släng dom på närmaste återvinningscentral eller kontakta vaktmästaren för att beställa bortforsling.

Tömningsschemat för avfall är:
Restavfall: tisdag & fredag varje vecka
Matavfall: tisdag & fredag varje vecka
Papper: onsdag & torsdag varje vecka
Tidningar: tisdag varje vecka
Glas: fredagar varje vecka
Plast: onsdag varannan vecka
Metall: torsdag var fjärde vecka
Batteri: vid beställning

Vi förutsätter att dessa få men enkla regler respekteras!

/Styrelsen BRF Mäster Henrik