Andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening.

• Boende som önskar hyra ut i andra hand måste i god tid inkomma med en formell ansökan till styrelsen. Denna ansökan ska innehålla skäl till önskad uthyrning samt uppgifter om den tidsperiod som uthyrningen omfattar. Du kan ansöka om att hyra ut i andrahand via Riksbyggens portal (Min bostad > Hyr ut i andra hand).

• Styrelsen kommer att vara restriktiv i beviljandet av andrahandsuthyrning och följa föreningen stadgar, bostadsrättslagen samt de bedömningar som hyresnämnden gör. Eventuell uthyrning kommer därtill bara att beviljas under begränsad tidsperiod vilket är ett (1) år med möjlighet att förlänga uthyrningen ytterligare ett år (max två (2) år totalt).

• Beviljas uthyrning i andra hand kommer styrelsen att behöva kontaktuppgifter till bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen under uthyrningstiden.

• Föreningen tar ut en avgiften för andrahandsuthyrning som uppgår till ett belopp motsvarande tio (10) procent av gällande prisbasbelopp för året då lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

• Hyr du ut sin bostad utan tillstånd från styrelsen eller inte betalar avgiften för andrahandsuthyrning och inte åtgärdar detta vid anmodan från föreningen kan bostadsrätten förverkas, d.v.s. du förlorar din lägenhet.

• Styrelsen kommer INTE att godkänna en ansökan om att hyra ut via AirBnB.