Inlägg

Visar inlägg från juli, 2014

Planerad takomläggning i höst

Hej Boende i BRF Mäster Henrik! Styrelsen vill informera om att samtliga tak i BRF Mäster Henrik måste läggas om i höst. Detta är brådskande då taken är i mycket dåligt skick och det går ej att vänta med takomläggning. Styrelsen har initierat en upphandling och kommer i augusti välja en totalentreprenör som renoverar hela taket. Takrenoveringen innebär att ställningar kommer vara uppsatta under slutet av augusti till sista veckan i december. Styrelsen har för avsikt att i samband med takrenoveringen installera fönster ut mot Mäster Danielsgatan och utmed Mäster Henriksgatan för att möjliggöra en framtida vindsomvandling dvs. ombyggnad av vind till lägenheter. Fönsterna måste sättas på ett enhetligt sätt p.g.a. av att kvarteret ligger i en kulturmiljö där kommunen ställer höga krav på utformning ut mot gatan. Styrelsen har p.g.a fönsterna lämnat in ett bygglov för att möjliggöra takomläggning samt fönsterisättning. Annars behövs inte bygglov för att lägga om tak. Styrelsen har ä