Inlägg

Visar inlägg från 2021

Fasadrenovering 2021 - v. 50 till v. 6

Tyvärr är sista etappen i fasadrenoveringen försenad och projektet kommer inte att bli klart före årsskiftet. Här är en uppdaterad tidsplan de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 2: Mindre bättringsmålning samt tvätt av fönster via lift. Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 50 - 51: Putsning av fasaden och bottenvåningen. v. 2 - 3: Målning av fasad. v. 3 - 4: Målning av fönster. v. 4 - 6: Besiktning & avetablering. Gården Inom kort: Montering av nät framför balkonger via lift. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras beroende på framförallt vädret. Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår. Plasten kommer dock att tas ner under pausen över julen d.v.s. från vecka 51 fram till vecka 2.

Fasadrenovering 2021 - v. 43 till v. 51

Här är en uppdaterad tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 43 - 44: Målning av fasad. v. 45: Målning av fönster. v. 46 - 48: Besiktning & avetablering Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 43: Efterlagning gamla balkongräcke. v. 43 - 45: Putsning av fasaden. v. 46 - 48: Målning av fasad. v. 46 - 48: Putslagning bottenvåning. v. 48 - 49: Målning av fönster. v. 48 - 49: Montering av nya balkongräcke. v. 49 - 51: Besiktning & avetablering. Gården v. 43 - 45: Efterlagning av gamla balkongräcke. v. 45: Montering av nya balkongräcke. v. 45 - 47: Besiktning & avetablering. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras den närmsta tiden. Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår, d.v.s. t

Fasadrenovering 2021 - v. 38 till v. 51

Här är en grov tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 41: Putslagningar. v. 41 - 43: Målning av fasad. v. 44 - 46: Besiktning & avetablering Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 40: Gjutning av nya balkonger. v. 38 - 43: Putsning av fasaden. v. 41 - 42: Efterlagning gamla balkongräcke. v. 44 - 46: Målning av fasad. v. 45: Montering av nya balkongräcke. v. 46 - 51: Besiktning & avetablering. Gården v. 38 - 39: Gjutning av nya balkonger. v. 39 - 40: Efterlagning av gamla balkongräcke. v. 41: Montering av nya balkongräcke. v. 41 - 43: Besiktning & avetablering. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. En del moment kan gå snabbare eller ta längre tid vilket flyttar fram/bak andra tider. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras

Fasadrenovering 2021 - v. 28 till v. 35

Arbetet med fasaderna fortskrider enligt plan. Här är en uppdaterad tidsplan som beskriver vad som kommer att hända de kommande veckorna: v. 28-29: Dom sista plattorna plockas ner från hörnet på Mäster Danielsgatan 3 samt fasaden Mäster Henriksgatan 8 och därmed är asbestsaneringen avslutad. Träläkten som plattorna var spikad i kommer även att rivas under perioden. Under denna rivning kommer troligtvis även gammal puts att lossna och följa med i rivningen. Putsen är ofarlig men kan damma en del. Plasten som täcker fönstren tas bort när arbetet är klart v. 29. v. 30 - 31: Paus v. 32: Hiss och byggbod byggs/placeras på Mäster Danielsgatan 3. Fönster plastas in på nytt. v. 32: Ställning runt balkongerna byggs på innergården (bägge husen). v. 33: Ställning byggs på gatusidan på Mäster Henriksgatan 6. v. 33-35: Kvarsittande puts på fasaden på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 rivs. När rivning pågår kommer kringliggande fönster temporärt skyddas av skivor. Skivorna plockas ner

Fasadrenovering 2021 - borttagning av eternitplattor

Eternitplattorna på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att börja plockas ner nästa vecka. Var god läs nedanstående information från entreprenören som kommer att genomföra arbetet. Länk till informationsblad . ------ Hej, Under v.27 och v.28 (mån. 5 Juli-fred. 16 Juli) så kommer LK-Vision AB att utföra fasadarbeten på Brf. Mäster Henrik. Vi kommer att avlägsna fasadskivor av eternit utmed Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan. Arbetet utmed fasaden kommer att ske enligt nedan: v. 27 utmed Mäster Danielsgatan v. 28 utmed Mäster Henriksgatan Det är mycket viktigt att ni som är boende i föreningen inte öppnar era fönster ut mot gatan under den vecka som vi är på "er" gata och arbetar. Vädring får då endast ske ut mot gården. Eftersom eternitskivor innehåller asbest så kommer vi att skyddstäcka alla fönster och ventilationsöppningar på fasaden med plast under den vecka som vi är och arbetar på respektive gata. Vi kommer att plocka ner plasten när

Renovering av fasader och balkonger 2021

Det är äntligen tid att renovera föreningens fasader mot gatan samt balkongerna! Arbetet består av följande moment: Eternitplattorna som täcker gatufasaden på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 plockas ner och den ursprungliga putsfasaden återskapas i så stor utsträckning som möjligt. Fasaden kommer att målas i en varm-gul nyans vilket var den ursprungliga färgen. Sockeln repareras på platserna där det behövs för att därefter målas i en varm-grå färg. En skiss som visar hur den färdiga fasaden kommer att se ut finns här , med reservation för vissa nyansskillnader i färgen. Entrépartierna till lokalerna på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 renoveras för att i möjligaste mån efterlikna originalutseendet. Gatufasaden på huset på Mäster Henriksgatan 6 repareras på de platser där putsen har spruckit och lossnat. Eftersom konstruktionen av fönsterblecken till stor del orsakat sprickbildningen kommer blecken att tas bort och ersättas av nya. Hela fasaden målas om i

Föreningsstämma 2021

 Snabblänkar -  Årsredovisning 2020 - Kallelsen - Poströstningsblanketten Tid: Fredagen 28:e maj  2021 Informationsmöte: 25:e maj 2021 kl 19:00 Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. På grund av rådande corona-pandemi har riksdag och regering infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstningen kan kombineras med elektroniskt deltagande. Poströstning och elektroniskt deltagande är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  Vi i styrelsen har beslutat att stämman i år enbart kommer att hållas genom poströstning . Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till varandra. Ni poströstar såhär: Fyll i och signera blanketten som delats ut i ert b