Fasadrenovering 2021 - v. 43 till v. 51

Här är en uppdaterad tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna:

Mäster Henriksgatan 6

 • v. 43 - 44: Målning av fasad.
 • v. 45: Målning av fönster.
 • v. 46 - 48: Besiktning & avetablering
Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3
 • v. 43: Efterlagning gamla balkongräcke.
 • v. 43 - 45: Putsning av fasaden.
 • v. 46 - 48: Målning av fasad.
 • v. 46 - 48: Putslagning bottenvåning.
 • v. 48 - 49: Målning av fönster.
 • v. 48 - 49: Montering av nya balkongräcke.
 • v. 49 - 51: Besiktning & avetablering.
Gården
 • v. 43 - 45: Efterlagning av gamla balkongräcke.
 • v. 45: Montering av nya balkongräcke.
 • v. 45 - 47: Besiktning & avetablering.

Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras den närmsta tiden.

Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår, d.v.s. t.o.m. slutet på november. Fönstren på Mäster Henriksgatan 6 kommer även att plastas in medan målning av fasaden pågår, d.v.s. under en till två veckor.