Port & taggar

Inpasseringssystemet används för att låsa upp portarna på Mäster Henriksgatan 6, Mäster Henriksgatan 8 och Mäster Danielsgatan 3. Portarna kan öppnas via tagg eller porttelefonen.

Nyckelbrickor (taggar)
Varje tagg har ett unikt nummer som är tryckt längst ner på brickan och börjar på "A". Om en tagg tappas bort eller förstörs informera genast styrelsen och uppge taggens nummer, eller alternativt lägenhetens kvarvarande taggars nummer, så att den kan spärras. Varje lägenhet i föreningen har tilldelats tre taggar; vill ni beställa fler taggar kan det göras via styrelsen till självkostnadspris.

Exempel på en nyckelbricka (tagg)

Inpassering med tagg
För att öppna porten med taggen håll upp den mot mitten av porttelefonens knappsatsen (knapp 5). Systemet registrerar taggen och låser upp porten.

Porttelefonen
Ni kan registrera ett eller flera telefonnummer (både mobila och fasta) i porttelefonen. Vill ni lägga till ett nummer skicka ett mail till styrelsen med telefonnummer, för- och efternamn samt lägenhetsnummer.

Display och knappsats för porttelefonen

Uppringning med namnlista (alt. 1)
Tryck på knappen längst upp till vänster under telefonluren för att visa namnlistan i displayen. Använd pilarna (de två knapparna överst till vänster under displayen) för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Om det endast finns en person med efternamnet ringer systemet upp. Annars använd pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Uppringning med telefonnummer (alt. 2)
Tryck på B-knappen längst ner till höger följt av telefonnumret. Porttelefonen ringer automatiskt upp personen om numret finns registrerat i systemet.

Öppna med svarstelefonen
När samtalet från porttelefonen accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från porten. Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp tryck 5 på din telefons knappsats.