Inlägg

Visar inlägg från maj, 2021

Renovering av fasader och balkonger 2021

Det är äntligen tid att renovera föreningens fasader mot gatan samt balkongerna! Arbetet består av följande moment: Eternitplattorna som täcker gatufasaden på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 plockas ner och den ursprungliga putsfasaden återskapas i så stor utsträckning som möjligt. Fasaden kommer att målas i en varm-gul nyans vilket var den ursprungliga färgen. Sockeln repareras på platserna där det behövs för att därefter målas i en varm-grå färg. En skiss som visar hur den färdiga fasaden kommer att se ut finns här , med reservation för vissa nyansskillnader i färgen. Entrépartierna till lokalerna på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 renoveras för att i möjligaste mån efterlikna originalutseendet. Gatufasaden på huset på Mäster Henriksgatan 6 repareras på de platser där putsen har spruckit och lossnat. Eftersom konstruktionen av fönsterblecken till stor del orsakat sprickbildningen kommer blecken att tas bort och ersättas av nya. Hela fasaden målas om i

Föreningsstämma 2021

 Snabblänkar -  Årsredovisning 2020 - Kallelsen - Poströstningsblanketten Tid: Fredagen 28:e maj  2021 Informationsmöte: 25:e maj 2021 kl 19:00 Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. På grund av rådande corona-pandemi har riksdag och regering infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstningen kan kombineras med elektroniskt deltagande. Poströstning och elektroniskt deltagande är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  Vi i styrelsen har beslutat att stämman i år enbart kommer att hållas genom poströstning . Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till varandra. Ni poströstar såhär: Fyll i och signera blanketten som delats ut i ert b