Renovering av fasader och balkonger 2021

Det är äntligen tid att renovera föreningens fasader mot gatan samt balkongerna! Arbetet består av följande moment:

 • Eternitplattorna som täcker gatufasaden på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 plockas ner och den ursprungliga putsfasaden återskapas i så stor utsträckning som möjligt. Fasaden kommer att målas i en varm-gul nyans vilket var den ursprungliga färgen. Sockeln repareras på platserna där det behövs för att därefter målas i en varm-grå färg. En skiss som visar hur den färdiga fasaden kommer att se ut finns här, med reservation för vissa nyansskillnader i färgen.
 • Entrépartierna till lokalerna på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 renoveras för att i möjligaste mån efterlikna originalutseendet.
 • Gatufasaden på huset på Mäster Henriksgatan 6 repareras på de platser där putsen har spruckit och lossnat. Eftersom konstruktionen av fönsterblecken till stor del orsakat sprickbildningen kommer blecken att tas bort och ersättas av nya. Hela fasaden målas om i samma färger som den har idag.
 • Dom tre balkongerna på hörnet Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 samt dom sex balkongerna i trapphusen på innergården rivs och byggs om. Dom nya balkongerna kommer till utseendet att likna dom befintliga med undantag av räckena som anpassas efter dagens säkerhetskrav (höjd och avstånd mellan pinnar). Räckena kommer fortfarande vara i gjutjärn och i samma stil. Dörrar till balkongerna spärras med arbetet pågår.

Totalentreprenör för projektet är Morneon Fasad AB.

Den preliminära tidsplanen ser ut som följande:

 • Ställning Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 reses v. 25-26
 • Rivning av eternitskivor sker under v. 27-29
 • Ställning Mäster Henriksgatan 6 samt innergård (vid balkongerna) reses v. 32-34
 • Fasadarbeten påbörjas v. 32
 • Ställning på innergården monteras ner när balkongerna är klara.
 • Samtliga arbeten ska vara färdigställda v. 47.

Påverkan medan arbetet pågår:

 • Entreprenören kommer inte behöva tillträde till lägenheterna (med undantag för butikslokalerna) under arbetets gång.
 • En del material kan komma att förvaras på innergården.
 • Ett tillfälligt torn med hiss byggs i anslutning till ställningen på Mäster Danielsgatan 3. Portar och dörrar till lokalerna kommer inte att blockeras.
 • Ställningen kläs med nät och ett bomlag läggs med två meters mellanrum för att förhindra att material från rivningen rasar ner på gatan. Ställningen kommer att begränsa ljusinsläppet men det finns inget sätt att undvika detta.
 • Medan nedmonteringen av eternitplattorna och nedknackningen av gammalt puts pågår bör ventiler mot fasaden stängas för att förhindra att damm kommer in i lägenheterna. Eternitplattorna monteras ner intakta så det är minimal risk att eternitdam sprids men dom kan dra med sig delar av den underliggande putsfasaden.

Har ni några frågor maila master.henrik@gmail.com eller ring 0709-77 86 00. Håll utkik efter löpande information gällande renovering på hemsidan, facebook-gruppen och genom mail från styrelsen.