Inlägg

Fasadrenovering 2021 - v. 38 till v. 51

Här är en grov tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 41: Putslagningar. v. 41 - 43: Målning av fasad. v. 44 - 46: Besiktning & avetablering Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 40: Gjutning av nya balkonger. v. 38 - 43: Putsning av fasaden. v. 41 - 42: Efterlagning gamla balkongräcke. v. 44 - 46: Målning av fasad. v. 45: Montering av nya balkongräcke. v. 46 - 51: Besiktning & avetablering. Gården v. 38 - 39: Gjutning av nya balkonger. v. 39 - 40: Efterlagning av gamla balkongräcke. v. 41: Montering av nya balkongräcke. v. 41 - 43: Besiktning & avetablering. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. En del moment kan gå snabbare eller ta längre tid vilket flyttar fram/bak andra tider. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras

Fasadrenovering 2021 - v. 28 till v. 35

Arbetet med fasaderna fortskrider enligt plan. Här är en uppdaterad tidsplan som beskriver vad som kommer att hända de kommande veckorna: v. 28-29: Dom sista plattorna plockas ner från hörnet på Mäster Danielsgatan 3 samt fasaden Mäster Henriksgatan 8 och därmed är asbestsaneringen avslutad. Träläkten som plattorna var spikad i kommer även att rivas under perioden. Under denna rivning kommer troligtvis även gammal puts att lossna och följa med i rivningen. Putsen är ofarlig men kan damma en del. Plasten som täcker fönstren tas bort när arbetet är klart v. 29. v. 30 - 31: Paus v. 32: Hiss och byggbod byggs/placeras på Mäster Danielsgatan 3. Fönster plastas in på nytt. v. 32: Ställning runt balkongerna byggs på innergården (bägge husen). v. 33: Ställning byggs på gatusidan på Mäster Henriksgatan 6. v. 33-35: Kvarsittande puts på fasaden på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 rivs. När rivning pågår kommer kringliggande fönster temporärt skyddas av skivor. Skivorna plockas ner

Fasadrenovering 2021 - borttagning av eternitplattor

Eternitplattorna på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att börja plockas ner nästa vecka. Var god läs nedanstående information från entreprenören som kommer att genomföra arbetet. Länk till informationsblad . ------ Hej, Under v.27 och v.28 (mån. 5 Juli-fred. 16 Juli) så kommer LK-Vision AB att utföra fasadarbeten på Brf. Mäster Henrik. Vi kommer att avlägsna fasadskivor av eternit utmed Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan. Arbetet utmed fasaden kommer att ske enligt nedan: v. 27 utmed Mäster Danielsgatan v. 28 utmed Mäster Henriksgatan Det är mycket viktigt att ni som är boende i föreningen inte öppnar era fönster ut mot gatan under den vecka som vi är på "er" gata och arbetar. Vädring får då endast ske ut mot gården. Eftersom eternitskivor innehåller asbest så kommer vi att skyddstäcka alla fönster och ventilationsöppningar på fasaden med plast under den vecka som vi är och arbetar på respektive gata. Vi kommer att plocka ner plasten när

Renovering av fasader och balkonger 2021

Det är äntligen tid att renovera föreningens fasader mot gatan samt balkongerna! Arbetet består av följande moment: Eternitplattorna som täcker gatufasaden på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 plockas ner och den ursprungliga putsfasaden återskapas i så stor utsträckning som möjligt. Fasaden kommer att målas i en varm-gul nyans vilket var den ursprungliga färgen. Sockeln repareras på platserna där det behövs för att därefter målas i en varm-grå färg. En skiss som visar hur den färdiga fasaden kommer att se ut finns här , med reservation för vissa nyansskillnader i färgen. Entrépartierna till lokalerna på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 renoveras för att i möjligaste mån efterlikna originalutseendet. Gatufasaden på huset på Mäster Henriksgatan 6 repareras på de platser där putsen har spruckit och lossnat. Eftersom konstruktionen av fönsterblecken till stor del orsakat sprickbildningen kommer blecken att tas bort och ersättas av nya. Hela fasaden målas om i

Föreningsstämma 2021

 Snabblänkar -  Årsredovisning 2020 - Kallelsen - Poströstningsblanketten Tid: Fredagen 28:e maj  2021 Informationsmöte: 25:e maj 2021 kl 19:00 Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. På grund av rådande corona-pandemi har riksdag och regering infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstningen kan kombineras med elektroniskt deltagande. Poströstning och elektroniskt deltagande är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  Vi i styrelsen har beslutat att stämman i år enbart kommer att hållas genom poströstning . Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till varandra. Ni poströstar såhär: Fyll i och signera blanketten som delats ut i ert b

Spolning av avloppsstammar (Mäster Henriksgatan 6)

Onsdag 7/10 och torsdag 8/10 kommer avloppsstammar med tillhörande påstick från kök och badrum att spolas i samtliga lägenheter på Mäster Henriksgatan 6. Ni har fått aviseringar i era brevinkast med information om vilken dag som gäller för er lägenhet. Arbetet påbörjas 07:30 och beräknas vara färdigt ca 14:00. Entreprenören (Spolpågarna) börjar på första våningen och arbetar sig uppåt. Eftersom vi redan samlat in nycklar till samtliga lägenheter i samband med renoveringen av radiatorerna behöver ni inte lämna nycklar på nytt. Ni behöver inte vara hemma men vänlig töm skåpet under diskbänken och se till att hålla fri passage till golvbrunn och till handfat. Skulle problem uppstå eller ni har några frågor så ring Spolpågarna på nummer 040-21 21 20 mellan kl 07:00 och 16:00.

Renovering av värmesystem 2020

Under sommaren/hösten 2020 kommer föreningens värmesystem inkl. radiatorer (element) att renoveras. Arbetet består av följande moment: Byte av ventiler i källaren (v. 35-36). Byte av radiatorvred och kopplingar i lägenheter på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 (v. 37-38). Byte av radiatorvred och kopplingar i lägenheter på Mäster Henriksgatan 6 (v. 38-40). Byte av värmecentraler (v. 40-41). Efterkontroll av radiatorer (preliminärt november). Entreprenören som kommer att genomföra arbetet heter Rörmontören Syd AB. Värmen kommer att vara avstängd medan arbetet pågår men det ska vara klart innan det börjar bli kallt ute. Tappvattnet kommer inte att påverkas förutom när de nya värmecentralerna ska installeras då vattnet kommer att vara avstängt ett par timmar. Radiatorer kommer inte att bytas ut annat än i fall där dom är sönder och inte går att reparera. Eventuella nya radiatorer kommer att vara i samma stil som befintliga. Samtliga vred med tillhörande kopplingar kommer doc