Inspektion av avlopp 4/10 8-12

Det har gått fem år sedan vi renoverade avloppsstammarna i huset på Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 och vi kommer därför att genomföra en garantibesiktning av två av stammarna. Inspektionen kommer att äga rum den 4:e oktober och pågå mellan kl 8-12. De lägenheter som är direkt berörda får mer information i sina brevinkast och via mail.