Inlägg

Visar inlägg från februari, 2018

Stamrenovering 2018

Under 2018 kommer föreningens stammar att renoveras. I huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer samtliga stammar och anslutningar till kök och badrum att påverkas; i huset på Mäster Henriksgatan 6 enbart rören i källaren. Ett informationsblad med ytterligare information och kontaktuppgifter kan laddas ner här . Föreningen och entreprenören som genomför renoveringen, Proline, kommer att hålla ett informationsmöte där vi går igenom hur processen går till och hur ni kommer att påverkas. Samtliga boende i föreningen uppmanas delta i mötet. Tid: Tisdag 13/3 kl 18:30 Plats: Söderberg & Saras lokal, Mäster Danielsgatan 3. Eftersom Proline kommer att behöva tillträdde till samtliga lägenheter och förråd i huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 behöver vi samla in nycklar från samtliga boende. I huset på Mäster Henriksgatan 6 behöver enbart nycklar till källarförråden lämnas in. Var god fyll formulären som delats ut i era brevinkast och lämna de ti