Inlägg

Visar inlägg från juli, 2021

Fasadrenovering 2021 - v. 28 till v. 35

Arbetet med fasaderna fortskrider enligt plan. Här är en uppdaterad tidsplan som beskriver vad som kommer att hända de kommande veckorna: v. 28-29: Dom sista plattorna plockas ner från hörnet på Mäster Danielsgatan 3 samt fasaden Mäster Henriksgatan 8 och därmed är asbestsaneringen avslutad. Träläkten som plattorna var spikad i kommer även att rivas under perioden. Under denna rivning kommer troligtvis även gammal puts att lossna och följa med i rivningen. Putsen är ofarlig men kan damma en del. Plasten som täcker fönstren tas bort när arbetet är klart v. 29. v. 30 - 31: Paus v. 32: Hiss och byggbod byggs/placeras på Mäster Danielsgatan 3. Fönster plastas in på nytt. v. 32: Ställning runt balkongerna byggs på innergården (bägge husen). v. 33: Ställning byggs på gatusidan på Mäster Henriksgatan 6. v. 33-35: Kvarsittande puts på fasaden på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 rivs. När rivning pågår kommer kringliggande fönster temporärt skyddas av skivor. Skivorna plockas ner

Fasadrenovering 2021 - borttagning av eternitplattor

Eternitplattorna på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att börja plockas ner nästa vecka. Var god läs nedanstående information från entreprenören som kommer att genomföra arbetet. Länk till informationsblad . ------ Hej, Under v.27 och v.28 (mån. 5 Juli-fred. 16 Juli) så kommer LK-Vision AB att utföra fasadarbeten på Brf. Mäster Henrik. Vi kommer att avlägsna fasadskivor av eternit utmed Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan. Arbetet utmed fasaden kommer att ske enligt nedan: v. 27 utmed Mäster Danielsgatan v. 28 utmed Mäster Henriksgatan Det är mycket viktigt att ni som är boende i föreningen inte öppnar era fönster ut mot gatan under den vecka som vi är på "er" gata och arbetar. Vädring får då endast ske ut mot gården. Eftersom eternitskivor innehåller asbest så kommer vi att skyddstäcka alla fönster och ventilationsöppningar på fasaden med plast under den vecka som vi är och arbetar på respektive gata. Vi kommer att plocka ner plasten när