Fasadrenovering 2021 - borttagning av eternitplattor

Eternitplattorna på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att börja plockas ner nästa vecka. Var god läs nedanstående information från entreprenören som kommer att genomföra arbetet.

Länk till informationsblad.

------

Hej,

Under v.27 och v.28 (mån. 5 Juli-fred. 16 Juli) så kommer LK-Vision AB att utföra fasadarbeten på Brf. Mäster Henrik. Vi kommer att avlägsna fasadskivor av eternit utmed Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan.

Arbetet utmed fasaden kommer att ske enligt nedan:

  • v. 27 utmed Mäster Danielsgatan
  • v. 28 utmed Mäster Henriksgatan

Det är mycket viktigt att ni som är boende i föreningen inte öppnar era fönster ut mot gatan under den vecka som vi är på "er" gata och arbetar. Vädring får då endast ske ut mot gården.

Eftersom eternitskivor innehåller asbest så kommer vi att skyddstäcka alla fönster och ventilationsöppningar på fasaden med plast under den vecka som vi är och arbetar på respektive gata. Vi kommer att plocka ner plasten när respektive fasad är klar!

Vid frågor hör i första hand av er till styrelse representant:
Peter Hingström Tfn: 0734-34 48 60

/Med Vänlig Hälsning

LK Vision AB
Magnus Naumann 0709-93 44 14
Amel Sagdati 0709-93 44 12