Inlägg

Visar inlägg från 2013

Föreningsstämma 2013

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den 28:e november 2013, kl 19:30 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). b) Val av ordförande på stämman. c) Anmälan av protokollförare. d) Val av justeringsmän tillika rösträknare. e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. f) Godkännande av dagordningen. g) Föredragning av styrelsens årsredovisning. h) Föredragning av revisionsberättelsen. i) Fastställande av resultat- och balansräkningen. j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust . l) Fråga om arvoden. m) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar. n) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. o) Val av styrelseledamöter och suppleanter. p) Val av revisor och suppleant för denne. q) Val av

Utrensning av gamla cyklar

Bild
Gården är full av cyklar och det finns en del som inte längre har någon ägare. För att råda bot på detta kommer vi under den kommande veckan att märka alla cyklar med en bit färgad tejp kring styret. Ta bort denna tejp om det är din cykel. De cyklar där tejpen sitter kvar i slutet av november kommer att köras till tippen omgående.

Problem med porttelefonen

Som ni kanske märkt har det varit problem med porttelefonsystemet de senaste tre veckorna. Det har bl.a. inte gått att ringa upp de nummer som är registrerade i systemet från panelerna vid portarna. Felet är nu åtgärdat och hela systemet ska fungera som tidigare. Upplever ni fortfarande att det är problem med era nummer rapportera detta till  master.henrik@gmail.com .

Kallelse till extrastämma 2013-06-18

Snabblänkar: -  Befintliga stadgar -  Förslag till nya stadgar Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma tisdagen den 18:e juni 2013, kl 19:00. Plats: föreningens innergård. Dagordning a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). b) Val av ordförande på stämman. c) Anmälan av protokollförare. d) Val av justeringsmän tillika rösträknare. e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. f) Godkännande av dagordningen. g) Beslut angående medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening h) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar Bakgrund till extrastämman Styrelsen har beslutat att föreningen ska ansöka om medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening (i fortsättningen endast betecknat Riksbyggen). För att vi ska bli en fullvärdig medlem måste föreningen anta Riksbyggens stadgar vilket är anledningen till att styrelen har kallat denna extrastämma. En förändring av stadgarna kan beslutas på

Grovsopsdag

Bild
Har ni grovsopor eller annat skräp som ni skulle vilja slänga på tippen? Föreningen kommer bistå med en mindre lastbil och köra till återvinningscentralen den 13/4 kl. 09-11. Bilen kommer att parkeras på lämpligt ställe så nära portarna som möjligt. Håll utkik! Vi ber er försöka sortera ert skräp så gott det går för att underlätta sorteringen ute på tippen. Är ni osäkra på vad återvinningscentralen tar emot för avfall, gå gärna in på www.sysav.se . Skräp och annat som står övergivet på allmänna utrymmen i föreningen kommer också forslas bort. Är det ert är det dags att ta hand om det nu. OBS! Lämna inget skräp i entréerna denna dag och räkna med att någon annan tar hand om det. Har man skräp förväntar vi oss att man hjälper till!

Gårdsplaner

Bild
Vi vill att gården skall var en trevlig och mysig plats att komma till och för att nå detta har vi planerat följande förändringar: Bygga ett soprum med tak där vi skall samla alla sopkärl. Cykelställen skall organiseras upp så vi slipper cyklar som står överallt. En arborist kommer komma och klippa till de träd vi har för att få fason på dem. Fällning av rönnen för att få ned mer ljus till gården och frigöra yta under där vi kan plantera nya växter och buskar. Omorganisering av framförallt den delen som är mot MD3/MH8 med hjälp av växter och annat. Starten för utvecklingen av gården har påbörjats i och med fällningen av rönnen.