Inlägg

Visar inlägg från 2014

(UTHYRD 2015-02-27) Butikslokal uthyres 40 kvm

Bild
LOKALEN ÄR NU UTHYRD! 2015-02-27 För mer information och visning kontakta BRF Butikslokal uthyres vid Sankt Knuts Torg i Malmö  (40 kvm- ej restaurang) S:t Knuts torg är ett kafétorg och Malmös nya krogmecka som gör området till en tummelplats för folk under stora delar av dygnet. Här huserar en mängd olika verksamheter bland annat den klassiska krogen Vinnys , sushirestaurangen Saiko , Berlinbaren  Kiez ,  Spoonery och Uggla kaffebar . Detta gör att lokalerna på Mäster Danielsgatan utgör ett perfekt läge att öppna en butik eller kontor på.  Föreningens lokaler på Mäster Henriksgatan och Mäster Danielsgatan ansluter till ett livligt cykelstråk vilket drar till sig människor och är en mötesplats för människor som passerar till och från jobb, hem samt fritidsaktiviteter. I föreningens lokaler har vi allt från en kaffebar, silversmed, cykelreparatör, vaktmästeri och konstgalleri .  www.masterhenrik.se  Annonsen avser lokalen på 40 kvm (lokalnamn: 6418A) markerad med

Glöggbjudning på gården

Bild
Torsdagen den  11 december  bjuder föreningen alla medlemmar på glögg ute på gården. Vi börjar servera från kl. 18 och stannar kvar så länge det finns glögg och vi inte fryser. Så många som möjligt från styrelsen kommer vara på plats och ni är alla hjärtligt välkomna att ställa frågor om huset eller bara prata med grannar och styrelse om allt eller ingenting! Vi hoppas så många som möjligt tittar förbi! Välkommen önskar styrelsen! 

Extrastämma 2014-09-24

Snabblänkar: -  Befintliga stadgar -  Förslag till nya stadgar Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma onsdagen den  24:e september  2014, kl 18:30. Plats: föreningens innergård. Dagordning a) Stämman öppnas. b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). c) Val av ordförande på stämman. d) Anmälan av stämmoordförandens val protokollförare. e) Val av justerare. f) Val av rösträknare. g) Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Beslut angående antagande av nya stadgar. i) Stämman avslutas. Varför nya stadgar? På Riksbyggens fullmäktige i maj beslutades om nya normalstadgar för bostadsrättsföreningarna. De nya normalstadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning. Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på v

Kommande takomläggning sept-dec 2014

Styrelsen informerar att takrenovering kommer genomföras med start v. 38.  Entreprenören som ska utföra arbetet är Servicekuben AB.  Det första som kommer att hända är att ställningar sätts upp på gatusidan och på gårdssidan på Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan.   Takrenoveringen innebär följande för boende i BRF Mäster Henrik: Cyklar kommer flyttas på lördag 13 september.  Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden.  Alla som har odlingstrallar måste aveckla dessa/förflytta dessa senast söndagen den 14 september.  Lås ej fast cyklar i räcken på gården under renoveringstid.  Ställningarna som byggs kommer endast ha gångplan längst upp vid taket. Entreprenör kommer stänga av hiss och lyfta upp och låsa stege vid avslutad arbetsdag.  Under tiden då takrenoveringen genomförs är det extra viktigt att fönster hålls låsta då man inte är hemma pga ökad inbrottsrisk

Röjning och städning efter översvämning

Styrelsen hoppas att alla är igång med röjning av vattenskadade saker i källaren! Styrelsen har satt upp lappar som boende tar ner när de rensat sitt förråd. Om man inte rensar sitt förråd så kan man bli skadeståndsskyldig då fastigheten kan lida skada. Det är en stor sanitär olägenhet för föreningen om denna uppmaning ej tas på allvar. Ta bort lappen om du har rensat ut-  på så sätt vet Styrelsen att rensning gjorts. Styrelsen hoppas på förståelse kring denna skarpa uppmaning! Hämtning av bråte är beställd till den 9 september Skräpet från källarna kommer att hämtas av Ragn-Sells på tisdag (9/9) i två omgångar. Efter denna hämtning får boende själva stå för bortforsling av bråte. Släng inte kartong i den ordinarie kartongåtervinningen! Platta till kartongen och lägg den i ordentliga högar på gården. Metall, glas och plast kan sorteras vidare tills att kärlen är fyllda. Sedan sker sorteringen på bästa möjliga sätt i högar på gården.  Vaktmästaren kommer under

Åtgärder efter översvämningen

Bild
Hej Boende i Mäster Henrik! Först och främst vill Styrelsen tacka alla som var hemma och kunde hjälpa till i kampen mot vattnet i föreningens källare! På grund av översvämningen kan frågor uppstå om hur man ska gå tillväga. Styrelsen ger följande information, uppmaningar och råd. Här kommer några viktiga saker som alla boende måste ta ställning till och göra: - PRIO 1. Omedelbart röja och hämta upp saker ur källarförråden som kan komma att ruttna eller mögla. Detta är en prioriterad åtgärd för fastighetens och allas bästa! Vi vill inte ha svamp eller dålig lukt och behöva eftersanera mögelskador. Så ta upp era saker till torr plats och torka, tvätta det som blivit skadat! Om man bara har två händer tillgängliga eller inte orkar bära något så är det bara att knacka på en grannes dörr och be om hjälp. - Svabba ert källarutrymme från överskottsvatten! Andra har inte tillgång till ert källarutrymme så det är ni som ska ta bort överflödigt vatten där! - Om ni lidit skada s

Översvämning i källaren & läckage på vinden

På grund av det kraftiga regnet inatt och idag (30-31/8) har källarutrymmena i båda våra hus svämmat över. Vattnet har till stor del runnit undan och vi jobbar på att få undan det sista. Det har även läckt in på några ställen på vinden, främst på Mäster Henriksgatan 6. Vi kommer att täppa till läckagen så gått det går idag och se till att det repareras ordentligt så snart som möjligt. Styrelsen Brf Mäster Henrik

Planerad takomläggning i höst

Hej Boende i BRF Mäster Henrik! Styrelsen vill informera om att samtliga tak i BRF Mäster Henrik måste läggas om i höst. Detta är brådskande då taken är i mycket dåligt skick och det går ej att vänta med takomläggning. Styrelsen har initierat en upphandling och kommer i augusti välja en totalentreprenör som renoverar hela taket. Takrenoveringen innebär att ställningar kommer vara uppsatta under slutet av augusti till sista veckan i december. Styrelsen har för avsikt att i samband med takrenoveringen installera fönster ut mot Mäster Danielsgatan och utmed Mäster Henriksgatan för att möjliggöra en framtida vindsomvandling dvs. ombyggnad av vind till lägenheter. Fönsterna måste sättas på ett enhetligt sätt p.g.a. av att kvarteret ligger i en kulturmiljö där kommunen ställer höga krav på utformning ut mot gatan. Styrelsen har p.g.a fönsterna lämnat in ett bygglov för att möjliggöra takomläggning samt fönsterisättning. Annars behövs inte bygglov för att lägga om tak. Styrelsen har ä

(UTHYRD 2014-11-01) Butikslokal uthyres 23 kvm butik, 17 kvm källare

Bild
LOKALEN ÄR NU UTHYRD! 2014-11-01 Butikslokal uthyres vid Sankt Knuts Torg i Malmö   (23 kvm butik, 17 kvm källare- ej restaurang) S:t Knuts torg är ett kafétorg och Malmös nya krogmecka som gör området till en tummelplats för folk under stora delar av dygnet. Förutom den klassiska krogen Vinnys, sushirestaurangen Saiko, Berlinbaren Kiez så öppnar   Spoonery och en ny kaffebar vilken dag som helst. Detta gör att lokalerna på Mäster Danielsgatan utgör ett perfekt läge att öppna en butik eller kontor på.  Information och visningar gällande lokalen kommer pågå fram till den  28 maj .  Om intresse finns är det bra om detta meddelas skyndsamt.  För mer information och visning kontakta BRF  Mäster Henrik genom föreningens email.  master.henrik@gmail.com   Ange lokalens namn:  6418A  OBS!  Restaurangändamål i lokalen är inte av intresse för föreningen. www.masterhenrik.se Annonsen avser lokalen på 23 kvm butik och 17 kvm källare (lokalnamn: 6418B) markerad me

Duvorna motas bort genom uppsättning av nät

Bild
Hej Medlemmar! Duvorna gillar föreningens balkonger som vetter mot gården. Detta har blivit ett sanitetsproblem för föreningen. Duvor kan vara bärare  av smittsamma sjukdomar, bland annat salmonella, fågelinfluensa och papegojsjuka. Fåglarnas reden och häckningsplatser blir ofta tillhåll för loppor, löss och mottfjärilar som kan ta sig in i en fastighet. Föreningens styrelse har redan testat att mota bort duvorna "piggar" och vajrar dock utan att lyckas. Duvor är smarta och kloka individer och de har lyckats att komma bakom spikarna och trivs bra ändå. Med bakgrund av detta har BRF Styrelse beslutat att sätta upp nät på samtliga balkonger som vetter mot gården. Anticimex kommer sätta upp näten onsdagen den 28 maj . På grund av sjukdom kommer näten att sättas upp vid ett senare datum. Om du vill läsa mer om duvor utifrån sanitetssynpunkt finns material att hämta här . Short information in english: Nets will be mounted onto the balconies facing the yard. The pur

Torkutrymme ur funktion pga av läcka!

Torkutrymme ur funktion pga av läcka!  Det har skett en läcka i ett rör i tvättstugan på Mäster Danielsgatan 3 som måste åtgärdas omgående de kommande dagarna. Detta betyder att det inte går att torka tvätt i torkutrymmet. Man kommer att göra rörarbeten och bryta upp en vägg. Var vänlig att respektera arbetsutrymmet för de som utför arbetet. Tvättmaskinerna berörs inte av läckan och går bra att använda under tiden arbetet genomförs. Lappar är uppsatta vid Wascatortavla samt i tvättstuga. När dessa är borttagna går det bra att använda torkutrymmet igen.  Med vänliga hälsningar, Styrelsen Mäster Henrik Drying space is out of order!  Drying space can´t be used due to a broken drainpipe that needs to be fixed. This concerns the drying space in the Laundry at Mäster Danielsgatan 3. Repairpeople need the space to fix the leak. It´s strongly recommended not to use the Drying space until the note in the Laundry Room is removed. It is OK to use the washing machines though but give t

Styrelsen 2014

Mikael Rosvall Ordförande 0709-77 86 00 Petter Svan Vice ordförande 0704-06 62 72 Kristian Dehn Rosengren Kassör 0706-86 91 13 Elisabet Niskakari Sekreterare Anna-Mary Foltyn Ledamot Jill Gjörstrup Ledamot Charlotte Andersson Suppleant Hannes Henricson Suppleant Pontus Schölander Suppleant Du når oss enklast via  master.henrik@masterhenrik.se . Alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.