(UTHYRD 2014-11-01) Butikslokal uthyres 23 kvm butik, 17 kvm källare

LOKALEN ÄR NU UTHYRD! 2014-11-01


Butikslokal uthyres vid Sankt Knuts Torg i Malmö
 (23 kvm butik, 17 kvm källare- ej restaurang)

S:t Knuts torg är ett kafétorg och Malmös nya krogmecka som gör området till en tummelplats för folk under stora delar av dygnet. Förutom den klassiska krogen Vinnys, sushirestaurangen Saiko, Berlinbaren Kiez så öppnar  Spoonery och en ny kaffebar vilken dag som helst. Detta gör att lokalerna på Mäster Danielsgatan utgör ett perfekt läge att öppna en butik eller kontor på. 

Information och visningar gällande lokalen kommer pågå fram till den 28 maj. Om intresse finns är det bra om detta meddelas skyndsamt. 

För mer information och visning kontakta BRF Mäster Henrik genom föreningens email. master.henrik@gmail.com 
Ange lokalens namn: 6418A 
OBS! Restaurangändamål i lokalen är inte av intresse för föreningen.Annonsen avser lokalen på 23 kvm butik och 17 kvm källare (lokalnamn: 6418B) markerad med grönt kryss. 


Föreningens lokaler på Mäster Henriksgatan och Mäster Danielsgatan ansluter till ett livligt cykelstråk vilket drar till sig människor och är en mötesplats för människor som passerar till och från jobb, hem samt fritidsaktiviteter. I föreningens lokaler har vi allt från en kaffebar, silversmed, cykelreparatör, vaktmästeri och konstgalleri.