Röjning och städning efter översvämning


Styrelsen hoppas att alla är igång med röjning av vattenskadade saker i källaren!

Styrelsen har satt upp lappar som boende tar ner när de rensat sitt förråd. Om man inte rensar sitt förråd så kan man bli skadeståndsskyldig då fastigheten kan lida skada. Det är en stor sanitär olägenhet för föreningen om denna uppmaning ej tas på allvar. Ta bort lappen om du har rensat ut-  på så sätt vet Styrelsen att rensning gjorts. Styrelsen hoppas på förståelse kring denna skarpa uppmaning!

Hämtning av bråte är beställd till den 9 september

Skräpet från källarna kommer att hämtas av Ragn-Sells på tisdag (9/9) i två omgångar. Efter denna hämtning får boende själva stå för bortforsling av bråte.

Släng inte kartong i den ordinarie kartongåtervinningen! Platta till kartongen och lägg den i ordentliga högar på gården. Metall, glas och plast kan sorteras vidare tills att kärlen är fyllda. Sedan sker sorteringen på bästa möjliga sätt i högar på gården. 

Vaktmästaren kommer under måndagen (8/9) att samla ihop skräpet i stora säckar.

För att underlätta vaktmästarnas arbete bör följande observeras:
- Platta till kartonger!
- Sortera elektronik separat!
- Ingen färg eller andra kemikalier får förekomma. Detta får boende själva ta hand om!


Denna information kommer även skickas per mail.

Med vänliga hälsningar,

BRF Mäster Henriks Styrelse