Åtgärder efter översvämningen

Hej Boende i Mäster Henrik!

Först och främst vill Styrelsen tacka alla som var hemma och kunde hjälpa till i kampen mot vattnet i föreningens källare!

På grund av översvämningen kan frågor uppstå om hur man ska gå tillväga. Styrelsen ger följande information, uppmaningar och råd.

Här kommer några viktiga saker som alla boende måste ta ställning till och göra:

- PRIO 1. Omedelbart röja och hämta upp saker ur källarförråden som kan komma att ruttna eller mögla. Detta är en prioriterad åtgärd för fastighetens och allas bästa! Vi vill inte ha svamp eller dålig lukt och behöva eftersanera mögelskador. Så ta upp era saker till torr plats och torka, tvätta det som blivit skadat! Om man bara har två händer tillgängliga eller inte orkar bära något så är det bara att knacka på en grannes dörr och be om hjälp.

- Svabba ert källarutrymme från överskottsvatten! Andra har inte tillgång till ert källarutrymme så det är ni som ska ta bort överflödigt vatten där!

- Om ni lidit skada ska ni dokumentera det som skadats (värdesaker) och kontakta ert hemförsäkringsbolag omgående!

- Släng inte bråte i soptunnorna! BRF kommer meddela när det blir läge att göra en körning till tippen med bråte som ska slängas pga översvämning. Återkommer om lämplig plats för uppställning av bråte på gården.

- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten dvs när ni städar ert källarutrymme!

Vad som redan gjorts:

- Vatten i källargångar har tagits bort
- Tvättstugorna är nu brukbara
- Vaktmästaren är kontaktad och de kommer;
  • Ta hit en saneringsfirma som ser över källarna och sätter värmefläktar där det behövs. Dom har självklart mycket att göra idag men dom kommer så snart dom kan.
  • Ser till att förläningskabeln i elcentralen på MD3 som hängde ner i vattnet kommer bort.
  • Rensar undan överskottssoporna från kärlen på gården.
  • Sätter igen de urblåsta fönstren på vinden och ser över de övriga läckagen.

Förebygg risk för framtida översvämning:

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Häng upp alternativt ställ upp saker på hyllor minst 50 cm över golvplan.

Senaste nytt hos VA Syd (de som har ansvar för VA-nätet i Malmö) http://www.vasyd.se/

Vad täcker försäkringen? Håkan Franzén - expert på hemförsäkringar hos Trygg Hansa svarar på frågor. http://www.sydsvenskan.se/chatt/vad-tacker-forsakringen/

Med vänliga hälsningar, Styrelsen BRF Mäster Henrik