Kommande takomläggning sept-dec 2014


Styrelsen informerar att takrenovering kommer genomföras med start v. 38. Entreprenören som ska utföra arbetet är Servicekuben AB. Det första som kommer att hända är att ställningar sätts upp på gatusidan och på gårdssidan på Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan. 

Takrenoveringen innebär följande för boende i BRF Mäster Henrik:
  • Cyklar kommer flyttas på lördag 13 september. 
  • Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden. 
  • Alla som har odlingstrallar måste aveckla dessa/förflytta dessa senast söndagen den 14 september. 
  • Lås ej fast cyklar i räcken på gården under renoveringstid. 
  • Ställningarna som byggs kommer endast ha gångplan längst upp vid taket. Entreprenör kommer stänga av hiss och lyfta upp och låsa stege vid avslutad arbetsdag. 
  • Under tiden då takrenoveringen genomförs är det extra viktigt att fönster hålls låsta då man inte är hemma pga ökad inbrottsrisk. 
  • Arbetstider för byggarna är mellan kl. 07.00-16.00. 
  • Stör inte byggarna i onödan- de ska inte svara på frågor då de ska koncentrera sig på sitt arbete. Om de uppehålls så fördröjer det renoveringstiden. 
  • Planen är att renoveringen är klar och ställningarna är borta innan jul. 
  • Entreprenör kommer hyra lokal för sitt manskap i föreningens lokaler på Mäster Danielsgatan under renovering. 

Alla frågor om takrenovering hänvisas till Styrelseledamot Jill Gjörstrup på antingen master.henrik@gmail.com eller 0727-175342.

Håll utkik efter löpande information gällande renovering på hemsidan och genom skickade mail från styrelsen.
Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Mäster Henrik