Fasadrenovering 2021 - v. 28 till v. 35

Arbetet med fasaderna fortskrider enligt plan. Här är en uppdaterad tidsplan som beskriver vad som kommer att hända de kommande veckorna:

  • v. 28-29: Dom sista plattorna plockas ner från hörnet på Mäster Danielsgatan 3 samt fasaden Mäster Henriksgatan 8 och därmed är asbestsaneringen avslutad. Träläkten som plattorna var spikad i kommer även att rivas under perioden. Under denna rivning kommer troligtvis även gammal puts att lossna och följa med i rivningen. Putsen är ofarlig men kan damma en del. Plasten som täcker fönstren tas bort när arbetet är klart v. 29.
  • v. 30 - 31: Paus
  • v. 32: Hiss och byggbod byggs/placeras på Mäster Danielsgatan 3. Fönster plastas in på nytt.
  • v. 32: Ställning runt balkongerna byggs på innergården (bägge husen).
  • v. 33: Ställning byggs på gatusidan på Mäster Henriksgatan 6.
  • v. 33-35: Kvarsittande puts på fasaden på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 rivs. När rivning pågår kommer kringliggande fönster temporärt skyddas av skivor. Skivorna plockas ner utanför arbetstimmar inkl. helger.

Från och med v. 33 kommer entreprenören att sätta upp informationsblad på insidan av varje ytterport/dörr. Informationen uppdateras under arbetets gång när renoveringen går in i en ny fas.

Innan att ställningen byggs på innergården kommer cykelställen som står mot fasaden och runt trappuppgångarna med balkonger att flyttas temporärt. Dom kommer att placeras på andra platser på innergården så det kommer att blir trångt en period och en del av utemöblerna kan bli svåra att använda. Underlätta arbetet genom att flytta din cykel från ställen mot fasaden innan vecka 32. Detta gäller speciellt större cyklar/motorcyklar!