Föreningsstämma 2021

 Snabblänkar
Årsredovisning 2020
- Kallelsen
- Poströstningsblanketten

Tid: Fredagen 28:e maj 2021
Informationsmöte: 25:e maj 2021 kl 19:00

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA. Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. På grund av rådande corona-pandemi har riksdag och regering infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman, i stället för att närvara personligen. Poströstningen kan kombineras med elektroniskt deltagande. Poströstning och elektroniskt deltagande är genom lagen möjligt oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. 

Vi i styrelsen har beslutat att stämman i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening, och ta hänsyn till varandra.

Ni poströstar såhär:
  1. Fyll i och signera blanketten som delats ut i ert brevinkast.
  2. Lägg blanketten i ett kuvert och märk det med “Brf Mäster Henrik poströst”.
  3. Lämna kuvertet i vår fastighetsskötare BP fastigheters brevinkast. Brevinkastet finns på BP fastigheters ytterdörr på Mäster Danielsgatan 3 mellan Babaks cykel och GRAM.
ELLER
  1. Fyll i och signera blanketten som delats ut i ert brevinkast.
  2. Skanna dokumentet och skicka det till e-postadress master.henrik@gmail.com med ämnesrad ”Poströst föreningsstämma 2021”.
Oavsett metod måste det ifyllda formuläret lämnas senast 28:e maj. Röster som inkommer senare kommer inte att räknas.

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma är det möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående corona-pandemins utveckling och återkommer med mer information, om det blir aktuellt. 

Informationsmöte
Styrelsen kommer att hålla ett digitalt informationsmöte för svara på frågor samt redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande. Mötet kommer att hållas tisdagen 25:e maj kl 19:00 och du kan ansluta genom att gå in på stamma.masterhenrik.se.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2020 kan laddas ner här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik