Fasadrenovering 2021 - v. 38 till v. 51

Här är en grov tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna:

Mäster Henriksgatan 6

 • v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck.
 • v. 38 - 41: Putslagningar.
 • v. 41 - 43: Målning av fasad.
 • v. 44 - 46: Besiktning & avetablering
Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3
 • v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck.
 • v. 38 - 40: Gjutning av nya balkonger.
 • v. 38 - 43: Putsning av fasaden.
 • v. 41 - 42: Efterlagning gamla balkongräcke.
 • v. 44 - 46: Målning av fasad.
 • v. 45: Montering av nya balkongräcke.
 • v. 46 - 51: Besiktning & avetablering.
Gården
 • v. 38 - 39: Gjutning av nya balkonger.
 • v. 39 - 40: Efterlagning av gamla balkongräcke.
 • v. 41: Montering av nya balkongräcke.
 • v. 41 - 43: Besiktning & avetablering.

Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. En del moment kan gå snabbare eller ta längre tid vilket flyttar fram/bak andra tider. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras den närmsta tiden.

Samtliga stora rivningsarbeten är slutförda så ljudnivån och mängden damm borde vara förhållandevis låg under den resterande tiden.