Fasadrenovering 2021 - v. 50 till v. 6

Tyvärr är sista etappen i fasadrenoveringen försenad och projektet kommer inte att bli klart före årsskiftet.

Här är en uppdaterad tidsplan de kommande veckorna:

Mäster Henriksgatan 6

  • v. 2: Mindre bättringsmålning samt tvätt av fönster via lift.
Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3
  • v. 50 - 51: Putsning av fasaden och bottenvåningen.
  • v. 2 - 3: Målning av fasad.
  • v. 3 - 4: Målning av fönster.
  • v. 4 - 6: Besiktning & avetablering.
Gården
  • Inom kort: Montering av nät framför balkonger via lift.

Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras beroende på framförallt vädret.

Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår. Plasten kommer dock att tas ner under pausen över julen d.v.s. från vecka 51 fram till vecka 2.