Källarinbrott MH 6

Idag på kvällen var det någon som lyckades ta sig in i källare på Mäster Henriksgatan 6 (på höger sidan, dvs den del där tvättstugan ligger). Då han blev påkommen av folk i huset så lyckades han inte få med nåt, men några dörrar är uppbrutna och en del saker är det rotat bland.
För att minska rotationen på folk i huset så kommer vi att byta portkod med kort varsel, och vi hoppas vi alla kan hjälpas åt och fråga folk som uppehåller sig i och kring husen som vi inte känner vem de är och var de ska.