Vindsgruppen

Flera medlemmar har hört av sig och är intresserade av att ta tag i Vindsgruppen. Det är positivt för hela föreningen eftersom en avyttring innebär ett ekonomiskt tillskott. 

För att en vindsrenovering ska komma till skott krävs att de intresserade medlemmarna organiserar sig på ett eller annat sätt. Det gäller inför såväl köp som val av byggentreprenör. Styrelsen kommer givetvis att bistå när det gäller information, råd och stöd. Vi hoppas nu att vindsgruppen är på gång att ta nya friska tag!