Styrelsen 2010

Björn FritzOrdförande0705-77 36 69
Pontus SchölanderVice ordförande0733-62 27 74
Caroline SmithSekreterare0708-49 11 75
Markus BlomKassör
Nils Bertil BokanderLedamot
Tomas GrimhedenLedamot

Du når oss enklast via master.henrik@masterhenrik.se, alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.