Styrelsen 2011

Björn FritzOrdförande0705-77 36 69
Lisa Ekstrand
Pontus Schölander
Vice ordförande
Kassör
0705-87 89 56
0733-62 27 74
Charlotte Andersson
Sekreterare0705-91 71 08
Nils Bertil Bokander Ledamot
Mikael RosvallLedamot

Dino PjanicSuppleant
Olof SjödahlSuppleant


Du når oss enklast via master.henrik@masterhenrik.se, alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.