Styrelsemöte 17 maj

Vi tänkte hädanefter försöka ge en sammanfattning av vad som tas upp på våra styrelsemöten, dels för att ni ska veta vad som diskuteras, dels för att ni ska kunna kommentera och påverka vad vi ska prata om på våra kommande möten.

Senaste mötet hölls den 17 maj och där pratade vi bland annat om:
  • Cyklar där märkningen ännu sitter kvar kommer forslas bort inom kort. Äger du någon av dessa cyklar borde du ta bort tejpen omgående för att inte riskera att din cykel försvinner. Källarförråden är fortfarande dåligt märkta. Vi uppmanar alla att klistra upp den gula lapp, som blivit utskickad, på sitt förråd. Annars kommer omärkta förråd brytas upp vid behov.
  • Vi har ett stort problem med sopor i föreningen, både på gården och i källarutrymmena. Vi ber alla att försöka hålla rent och snyggt omkring sig. Vi har beställt extra soptömning framöver för att försöka lösa problemet på gården. Sopor som länge stått i källarna kommer nu slängas av vår vaktmästare, som föreningen också debiteras extra för. Om vi alla hjälper till att hålla ordning slipper vi kanske onödiga utgifter i framtiden. Observera att sopkärlen på gården INTE töms om locket på kärlet inte är stängt!
  • Som många kanske redan sett är lokalen på Mäster Henriksgatan 6 nu uthyrd till Ziggys, som säljer barnkläder. Vi hälsar Ziggys hjärtligt välkomna till föreningen!
  • En kommande takomläggning är under planering. I samband med detta har fönsterrenovering diskuterats. Fönsterrenovering kommer dock inte ske detta året, och innan den kan genomföras måste alla boende i föreningen på något sätt komma överens om hur detta ska finansieras - genom avgiftshöjning eller att varje hushåll betalar en engångssumma?
  • Gårdsgruppen är igång och planterar lite nya växter på gården. Är någon intresserad av att hjälpa gårdsgruppen får ni gärna kontakta någon i styrelsen!
Vi blir väldigt glada om ni kommer med kommentarer på det vi diskuterat och ser gärna att ni meddelar oss om ni vill vi ska ta upp något på kommande styrelsemöte.

Nästa möte är planerat till den 15 juni.