Styrelsen 2012

Lisa EkstrandOrdförande0705-87 89 56
Olof Sjödahl
Pontus Schölander
Vice ordförande
Kassör
0730-50 01 05
0733-62 27 74
Charlotte Andersson
Sekreterare0705-91 71 08
Nils Bertil Bokander Ledamot
Dino PjanicLedamot

Mikael RosvallSuppleant
Björn FritzSuppleant


Du når oss enklast via master.henrik@masterhenrik.se, alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.