Spolning av stammar 24-28 november 2016

Hej medlemmar,

Mellan den 24 och 28 november kommer samtliga avloppsstammar med tillhörande stick till badrum och kök att högtrycksspolas i huset på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8, d.v.s. det ”grå huset”. Boende på Mäster Henriksgatan 6 är inte berörda. Efter spolningen kommer alla delar av stammarna att filmas och dokumenteras. Entreprenören som ska genomföra arbetet heter JiMa Högtryck AB och dom kommer att behöva tillträdde till samtliga lägenheter i huset under arbetes gång.

Anledningen till att föreningen genomför denna åtgärd nu är att vi har dålig koll på hur statusen är för stammarna i huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8. Dokumentationen är från när huset byggdes och sedan dess har några delar av stammarna byts ut och badrum och kök har flyttats och kopplats på andra stammar i flera lägenheter i huset. Vi har beställt en rapport från JiMa som kommer att beskriva vilka stammar som används, hur lägenheterna är inkopplade på dessa, skicket på varje enskild stam samt vilket underhåll (spolning/relining/stambyte) som bör genomföras och inom vilken tidshorisont. Rapporten är nödvändig för att styrelsen ska kunna planera hur de kommande årens underhåll ska finansieras.

JiMa kommer inom kort att skicka ut information till alla berörda som beskriver arbetet i mer detalj och vad det innebär för varje lägenhetsinnehavare.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik