Avgiftshöjning 2018

Hej medlemmar,

Styrelsen informerar om att avgiften kommer att höjas med 3 % efter årsskiftet. Höjningen görs för att utöka marginalerna i föreningens ekonomi inför kommande större renoveringar (stammar, värmesystem, gatufasaderna, etc.).

Med vänliga hälsningar
Styrelsen