Avgiftshöjning 2019

Hej medlemmar,

Styrelsen informerar om att avgiften kommer att höjas med 1 % efter årsskiftet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen