Luftning av element MH 8 och MD 3

Pga läckan vi hade i helgen det påföljande arbetet som detta krävde så har vattnet ur elementen tappats och fyllts på igen. Dock innebär detta att ni måste lufta era element. Vid ev problem med detta så kan ni kontakta vaktmästaren.