Protokoll från årsstämma 2012

Protokollet från årets stämma finns att ladda ner här.