Styrelsen 2013

Mikael Rosvall Ordförande 0709-77 86 00
Pontus Schölander Kassör 0733-62 27 74
Dino Pjanic Sekreterare 0708-97 86 17
Hannes Henricson Ledamot
Petter Svan Ledamot
Charlotte Andersson Suppleant
Nils Bertil Bokander Suppleant

Du når oss enklast via master.henrik@masterhenrik.se. Alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.