Inbjudan till informationsträff angående försäljningen av vindsutrymmet i föreningen

Please find the following message in english below.

Vi i styrelsen vill härmed bjuda in samtliga intresserade medlemmar i föreningen till informationsträff kl 19 på torsdag 7 april, i vår tomma lokal på Mäster Danielsgatan 3 (före detta Galleri Ting). Styrelsen kommer presentera ett förslag för genomförande, regler, priser och riktlinjer med försäljningen. Förslaget är framarbetat i samråd med mäklare, stadsbyggnadskontoret, jurist, samt konstruktör, arkitekt och brandingenjör. Syftet med informationsträffen är att presentera förslaget ingående i detalj och samla in eventuella synpunkter och idéer.

Ni som är intresserade men inte har möjlighet att närvara, vänligen hör av er till styrelsen (master.henrik@gmail.com) så bokar vi in extra tillfälle eller löser det på annat vis. Förslaget kommer att läggas fram för beslut på föreningsstämman 12e april.

------ In english:

The board hereby invite all members of the housing association to attend an information meeting Thursday April 7th at 7pm in the empty space on Mäster Danielsgatan 3 (previously Galleri Ting). The board will present a proposal of execution, rules, costs and guidelines with the sale. The proposal has been developed in collaboration with real estate agents, Malmö city planning office, lawyer, architects and fire protection engineer. The purpose of this meeting is to present the proposal in full detail and to gather feedback and ideas.

If you are interested in this meeting, but don't have the opportunity to attend, please contact the board (master.henrik@gmail.com) and we can arrange another meeting or e-mail you the information. The proposal will be presented for decision at the meeting on April 12th.


Med vänliga hälsningar/Sincerely yours,
Styrelsen Brf Mäster Henrik