Utrensning av gamla cyklar

Gården är full av cyklar och det finns en del som inte längre har någon ägare. För att råda bot på detta har vi märkt alla cyklar med en bit färgad tejp kring styret.

Ta bort denna tejp om det är din cykel.

Den 16/5 kommer de cyklar där tejpen sitter kvar att fraktas bort.