Fönsterrenovering 2016

Det är äntligen tid att renovera föreningens fönster! Här är vad som kommer att hända under 2016:
 • Entreprenören för projektet är Rutek Byggnads AB.
 • Projektet kommer att påbörjas i mitten av april i och med att ställningar monteras upp. Slutdatum för arbetet är den siste oktober i år.
 • Ställningar kommer att byggas mot fasaderna på husen. I första fasen kommer en ställning att byggas på innergården och när arbetet där är slutfört kommer den att monteras ner och en ny ställning byggas på gatusidan. Fönstren som tillhör lägenheterna i vänstra trappgången (från gatan) i huset på Mäster Henriksgatan 6 kommer att renoveras först.
 • Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden. Lås inte heller fast cyklar i räcken på gården.
 • En del av innergården kommer att tas i anspråk av Rutek för att bygga ett tält där fönsterbågarna ska renoveras och målas.
 • De befintliga träfönstren kommer alltså att renoveras, inte bytas ut. Gammal färg slipas bort, skadat trä ersätts av nytt, och fönstren målas om. Innerglasen kommer att ersättas av nytt glass som isolerar bättre både vad gäller värme och ljud. Samtliga tätningslister ska även ersättas när fönstren är återmonterade.
 • Rutek kommer att behöva tillträdde till alla lägenheter under arbetets gång och det kommer att krävas flera besök per lägenhet. Rutek kontaktar varje lägenhetsinnehavare senast fem dagar före dom behöver tillgång till lägenheten.
 • Fönstren plockas ner för renovering och ersätts under tiden av genomskinligt och inbrottssäkert plexiglas.
 • Golven i lägenheterna kommer att skyddas väl under arbetets gång. Det underlättar dock om ni städar innan arbetet påbörjas genom att dammsuga golven och att flytta undan lösa föremål från fönstren.
 • Styrelsen hade planerat att renovera fasaderna samtidigt som fönstren, men vi fick tyvärr skjuta på detta av kostnadsskäl. Eftersom visa delar av fasaderna, framförallt fogarna på innergården, är i väldigt dåligt skick ska dock mindre åtgärder genomföras för att förhindra skador på husen. 
 • I samband med fönsterrenoveringen kommer även portarna att göras vid. Detta kommer att genomföras sist i projektet, men en del justeringar ska göras så snart som möjligt på de portar som inte går att stänga ordentligt.
VIKITGT
För att säkerställa att alla boende i husen har mottagit denna information och är införstådda i att entreprenören kommer att behöva tillgång till samtliga lägenheter i föreningen ber vi er att skicka en bekräftelse via e-mail till master.henrik@gmail.com. Inkludera lägenhetsnummer, namn, telefonnummer och e-mail. Detta gäller även om du är hyresgäst eller hyr lägenheten i andra hand. Om du redan nu vet att du kommer att vara bortrest under en del av året meddela gärna oss detta så kan entreprenören planera arbetet bättre.

Alla frågor om fönsterrenoveringen hänvisas till styrelseledamot Mikael Rosvall på antingen master.henrik@gmail.com eller 0709-77 86 00. Håll utkik efter löpande information gällande renovering på hemsidan och genom mail från styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen  Brf Mäster Henrik