Allmänna regler för BRF Mäster Henrik

För allas trivsel har styrelsen för BRF Mäster Henrik 070815 bestämt att följande regler gäller för medlemmar och hyresgäster i föreningen:

Gården: Utemöbler och grillar är till för alla. Vänligen städa och plocka undan efter dig, så att vi alla trivs.

Rökning: Det är inte tillåtet att kasta fimpar på gården. Använd askfaten och töm dessa vid behov. Vid rökning på balkong, städa efter dig och fimpa inte i blomkrukor eller kasta ned på gården. Det har nämligen hänt att blomlådor börjat brinna.

Vid renovering av lägenhet: Renovering som kan störa dina grannar skall utföras mellan 07-21 under vardagar samt 8-20 under helg. Vänligen frakta bort alla grovsopor själv. Det går även att kontakta vaktmästaren som gör det till ett självkostnadspris.

Musik: Då vi bor i hus där det är väldigt lyhört skall musik spelas dämpat efter kl. 22.00 på vardagar.

Fester: Givetvis vill alla ha fest någon gång. Förvarna gärna dina grannar i förväg och tänk på att ha en rimlig ljudnivå. Pga. lyhördheten är inte efterfester med musik något att rekommendera. (Om störningsjouren behöver tillkallas är det den festande medlemmen/hyresgästen som står för notan.)

Tvättstugan: Vänligen respektera tvättiderna. De som bor på första våningen störs av tvättningen, därför är det inte tillåtet att tvätta utanför ordinarie tvättider. Se även till att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan.

Förvaring: Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphus eller i källargångar: Ställer man saker utanför lägenheten eller källarförrådet kommer detta att kastas inom några dagar eftersom det av försäkringsskäl inte är tillåtet att förvara saker där. Detta är något som kostar mycket pengar för föreningen och i slutändan kan detta innebära höjda månadsavgifter.

Sopor: På gården finns kärl för hushållssopor, matavfall/kompost, tidningar samt glas. Det är inte tillåtet att kasta kartonger, elektriska maskiner eller annat som inte stämmer in på ovannämnda. Om sopkärlen är fulla och locket står på glänt, töms de ej av sophämtarna. Se då först efter om det finns andra kärl som är mindre fulla. Kontakta annars vaktmästare.

Vi förutsätter att dessa få men enkla regler respekteras!

/Styrelsen BRF Mäster Henrik