Styrelsen 2009

Björn Fritz (ordförande) 070-5773669

Tomas Grimheden (suppleant)

Anna Möller (suppleant)

Per Möller (kassör)

Pontus Schölander (vice ordförande) 0733-622774

Caroline Smith (sekreterare) 0708-491175


Du når oss enklast via master.henrik@masterhenrik.se, alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. gården och en eventuell ombyggnad av vinden.