Ny styrelse

Den styrelse som valdes vid stämman har konstituerat sig, vem som gör vad ser du här. Kontakta oss om det är något du undrar över, något du vill vara med att göra eller om du ska göra någon form av ombyggnad som kan påverka huset i sin helhet (ingrepp i väggar, stammar). Om du bor på Mäster Henriksgatan 6 så är det bra om du ser efter så att inget oväntat händer med de nya stammarna och badrummen, vi ska ha en uppföljning av den ombyggnaden under nästa år och behöver veta om något strular.