Vaktmästare

BP FASTIGHETSFÖRVALTNING

Branco som har BP fastighetsförvaltning på Mäster Danielsgatan 3 sköter om fastighetsskötseln i huset tillsammans med Ronnie som är vaktmästare. I föreningens avtal med honom ingår att han sköter element, läckande toaletter och kranar. Detta är alltså inget som den enskilde betalar extra för utan det ingår i månadsavgiften. Detta för att ingen ska dra sig för att åtgärda sådana här saker eftersom det kan skada huset på längre sikt.

När Branco anlitas för andra arbeten i den enskilda lägenheten är det upp till den medlemmen att stå för de kostnader som kan uppkomma vid arbetet. Dock så kostar det inte något att ringa och fråga honom om det är något man är osäker på, om det ingår i fastighetsskötseln t ex. Vid större renoveringar i kök, badrum skall styrelsen kontaktas först då det kan inverka på fastigheten. (Exempelvis fläktsystem och vattensystem.)

Kontakta gärna Branco innan ni köper kranar och liknande eftersom han annars kan få problem att få fram reservdelar i framtiden.

Branco och Ronnie kan nås på sina mobiltelefoner vardagar mellan 08-00 – 16.00.

Branco 0708 - 91 25 16

Ronnie 0708-93 57 38

Om det gäller akuta saker som måste åtgärdas omedelbart kontakta Riksbyggen Jour: 0771-860 860. När det gäller fester så får den som stör sina grannar betala för jourens utryckning.