Kommentarer till 2006 års bokslut

Bokslutet kommer att läggas ut som pdf så småningom

Lägenheten som nämns har blivit såld och blivit bostadsrättslägenhet. Det föreningen tjänade på den försäljningen har gått åt till att täcka föregående års underskott.

En avgiftshöjning på 10% genomfördes. Anledningen till den är att vi är en relativt nystartad förening och styrelsen gjorde bedömningen tillsammans med HSB att våra avgifter låg på en för låg nivå tidigare för att kunna få ekonomin i balans.