Sopor och grovsopor

För att våra sopor ska hämtas så måste de ligga i tunnorna, och tunnorna ska gå att stänga. Överfulla tunnor töms inte, och skräp som slängs på gården hämtas inte av någon.

Tunnorna ska dessutom vara placerade med handtagen utåt så att sophämtarna inte behöver vända dem, vilket är lite bökigt eftersom det betyder att öppningen vänds in mot planket. Förhoppningsvis ändrar de på designen på sina tunnor för att ordna den detaljen.

Det finns ingenstans att slänga grovsopor på i huset. Det betyder att du själv måste ordna med bortransporten av sådant (möbler, kartonger, julgranar, etc). BP fastighetsskötsel kan också hjälpa dig mot en mindre avgift.

Sysav sköter sophanteringen i Malmö, på deras hemsida (under ”hushåll”) ser du var det finns återvinnings- och miljöstationer.

Vi har under det gångna året haft en hel del utlägg för extra bortransporter av sopor av olika slag, vilket ju är ganska så onödigt. Kostnaden hamnar ju till sist bara på månadsavgiften.